bedrijfsdiensten

Interne controles

Audit

 

Interne audit: interne audits zijn audits die niet noodzakelijk onafhankelijk zijn van de organisatie (d.w.z. dat interne auditors gewoonlijk door de organisatie worden aangeworven). Alle details binnen de organisatie en binnen de context van de organisatie worden in aanmerking genomen. De auditor voert zijn audit uit met betrekking tot interne klanten (d.w.z. klanten die binnen een bedrijf worden bediend) en niet met betrekking tot externe klanten. Interne audits worden gewoonlijk uitgevoerd door dezelfde werknemers die de uitbesteding hebben gedaan. Aangezien de bestaande werkomgeving echter zeer verschillend kan zijn, kan deze aanpak zeer riskant zijn. Het is belangrijk de bedrijfsfuncties en de culturen van de organisatie te begrijpen, zodat alle aangelegenheden binnen de organisatie grondig kunnen worden onderzocht. Dit kan betrekking hebben op het auditproces zelf, zoals bij sommige vormen dan ook, de uitvoering en het begrip van de betekenis van begrippen.

Externe audit: externe audits zijn audits waarbij waarschijnlijk een groter aantal middelen betrokken is, en die de werknemers van de organisatie (die niet bij het proces betrokken zijn) alle gelegenheid bieden om na te denken over het onderliggende doel van de uitbestedingsactiviteit. De meeste externe audits worden uitgevoerd door een externe auditor (die verwijst naar een afzonderlijk extern accountantskantoor), een drukbezette professional die bijdraagt tot de algemene objectieve analyse. Indien de organisatie ervoor kiest een externe audit te laten uitvoeren, wordt samen met de auditor een methodische aanpak gevolgd en een uitvoerig verslag opgesteld dat ter overweging aan het management wordt voorgelegd. Dit gebeurt gewoonlijk via het internet over een bepaalde periode en op een manier van bedrijfs- en managementtransparantie.

Zowel interne als externe audits kunnen, afhankelijk van het doel, worden uitgevoerd voor relatief onbelangrijke activiteiten. Interne audits, die waarschijnlijk nog kostenintensiever zijn, vormen echter een gelegenheid om corrigerende maatregelen te nemen als de door de uitbestedende onderneming verleende diensten opmerkelijk zijn. Dit zal uiteraard niet het einde van de uitbestedingsactiviteit betekenen, maar het biedt zeker de gezondste marge voor corrigerende maatregelen op lange termijn. Bovendien kan de opleiding van extra personeel (niet openbaar) nodig zijn om de kwaliteit op dit specifieke gebied te waarborgen; on-the-job training is ook een optie.

De informatie die deze audits opleveren, hoe gedetailleerd ook, zal waarschijnlijk onvolledig en enigszins vlekkerig zijn, zodat het absoluut van vitaal belang is uw antwoorden op specifieke vragen af te stemmen, zowel bij interne als bij externe audits. Dit houdt in dat de beschrijvingen en voorbeelden zo duidelijk moeten zijn dat de auditor helemaal niet met onbeantwoorde vragen blijft zitten. Ook moet rekening worden gehouden met de omstandigheden en rollen die bij de uitbestedingsovereenkomst een rol spelen. Wat de interne audits betreft, kan documentatie op basis van een grondige analyse van de serviceniveaus van de klant een van de criteria zijn voor de evaluatie van de interne processen, waarbij een duidelijke betrokkenheid bij de strategie van de onderneming de drijvende kracht achter deze conclusies is.

 

LEES MEER : 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.